خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نعناع

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1636
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نعناع

تعبیر خواب نعناع

اگر کسی در خواب ببیند که نعناع می کند یا می خورد، به ناراحتی دچار می شود. دیدن نعناع، خوب است و نشانه انجام کارهای لذت بخش و یا عاشق شدن است. اگر نعناع را در خواب دور بریزید، از غم رها می شوید.