خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نفت

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1637
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نفت

تعبیر خواب نفت

اگر کسی در خواب آلوده به نفت بود، با زنی فاسد همبستر می شود و اگر ظرف پر از نفت در دست داشت، نسبت به زندگی، توجه زیادی می کند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نفت در خواب سه وجه است:
1. زنی نابکار،
2. مردی غمار،
3. مال حرام.