خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نفس

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1639
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نفس

تعبیر خواب نفس

اگر در خواب به شخصی که نفسی خوش بو داشت نزدیک شدید، رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت ولی اگر نفس بد بویی را در خواب احساس کردید، گمراهی یا ناراحتی پیش خواهد آمد. اگر ببینید که نفس کسی بند آمد، آن شخص در انجام کاری که فکر می کردید در آن موفق می شود، شکست خواهد خورد.