خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نمایش

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1644
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نمایش

تعبیر خواب نمایش

اگر کسی خوا ب ببیند که نمایش می کند یا تمایل به آن دارد، دروغگوست و یا تمایل به دروغ و مکر در وی زیاد است.