خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نهر

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1650
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نهر

تعبیر خواب نهر

دیدن نهر در خواب، نشانه تجارت و سفرهای کوتاه است. نهر خشکیده، علامت نومیدی است.