خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نیش زدن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1655
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نیش زدن

تعبیر خواب نیش زدن

اگر خواب ببینید که از حشره ای نیش خوردید از طرف دوستانتان به شما خیانت خواهد شد. اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد، به شر و یا ناراحتی دچار خواهید شد.