خانه گنجینه تعبیر خواب هـ

تعبیر خواب هدهد

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1670
  • بازدید: 15
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب هدهد

تعبیر خواب هدهد

هر کسی در خواب ببیند که هدهد را در قفسی دارد، انتظار کسی را که به او علاقه دارد می کشد و او شخصی است که از نظر علم و معرفت شخص شاخصی است و از مصاحبت با وی لذت می برد. اگر شانه به سر آزاد بود و نسبت به وی غریبی نمی کرد، با کسی که دارای مشخصات نیکو است، گفتگو و مصاحبت دارد و از وی استفاده معنوی و مادی می برد و راهنماییهای او را در کارها استفاده کرده و این راهنماییها به موفقیت او می انجامد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است:
1. خیر،
2. خوشی،
3. بزرگی،
4. ظفر یافتن.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی هدهد را درخواب ببیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است. اگر ببیند هدهد با او سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود.

یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن هدهد خبر خوش است.