خانه گنجینه تعبیر خواب هـ

تعبیر خواب هسته میوه

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1673
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب هسته میوه

تعبیر خواب هسته میوه

هسته میوه های شیرین در خواب، به نفع و سود تعبیر می شود و هسته میوه های تلخ، زیان و ضرر است.