خانه گنجینه تعبیر خواب هـ

تعبیر خواب هویج

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1678
  • بازدید: 42
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعتی است که به زحمت حاصل شود. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن است که به گوشت پخته باشند.