خانه گنجینه تعبیر خواب هـ

تعبیر خواب هیزم

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1679
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب هیزم

تعبیر خواب هیزم

اگر کسی در خواب هیزم تر یا خشک دید، تعبیر آن نزاع و خصومت و جنگ است و اگر به هیزم جمع کردن مشغول بود، آدمی سخن چین و آشوبگر است چه آن هیزم خشک باشد و چه تر. اگر خود بیننده خواب به جمع کردن هیزم ها مشغول باشد، جنگ افروزی و فتنه می کند.