خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب وزن کردن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1662
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب وزن کردن

تعبیر خواب وزن کردن

اگر کسی در خواب دید که ترازویی دارد و کاسیی می کند و به عدالت جنس وزن می کند، در امر دین و دنیا امانت دار است. اما اگر کم فروشی می کند، زیان خواهد دید. اگر شاهین ترازویش شکست، باید از حرام خواری توبه کند.