خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب وسمه

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1663
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب وسمه

تعبیر خواب وسمه

وسمه: نوعی گیاه که برای رنگ کردن ابرو به رنگ سیاه استفاده می شود.

اگر کسی ببیند که وسمه در خانه داشت، یا کسی به او داد، همه جنبه منفی و خسارت دارد و به غم و اندوه گرفتار خواهد شد. اگر وسمه را دور انداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر ببیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.