خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب وسیع شدن

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1664
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب وسیع شدن

تعبیر خواب وسیع شدن

دیدن وسیع شدن مکان در خواب، اگر محل سکونت باشد، در آن خانه خیر و برکت وارد خواهد شد و اگر در ارتباط با محل کار کسی باشد، رونق کسب و کار است. برعکس آن هم معنایش بر عکس است.