خانه گنجینه تعبیر خواب و

تعبیر خواب وکیل

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1667
  • بازدید: 19
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب وکیل

تعبیر خواب وکیل

اگر کسی در خواب دید که وکالت کسی را بر عهده گرفته، در امانتداری مورد احترام مردم است. اگر وکیل و کارگزار و قاضی است، عادل است و خوشبخت خواهد شد و اگر در وکالت جانب انصاف را رعایت نکرد، تعبیرش بر عکس است.

اگر خواب ببینید وکیلی در حال دفاع از حقوق شما است، دوستان شما را یاری خواهند کرد، تا مشکلی که با آن درگیر هستید، حل و رفع شود.