خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کابل (سیم)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1348
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کابل (سیم)

تعبیر خواب کابل (سیم)

کابل کشی ایجاد امنیت و رسیدن خبر خوش است. اگر ببینید که کابل کشی می کنید امنیت به وجود می آورید. اگر از خانه خود به بیرون کابل می کشیدید، آرامش و امنیت را به دیگران نیز می دهید. اگر دیدید عده ای مشغول کشیدن کابل هستند، امنیت عمومی به وجود می آید.