خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کارمند

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1351
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کارمند

تعبیر خواب کارمند

اگر خواب ببینید کارمند هستید، نشانه پیشرفت در امور کاری است. در کارها به خودتان متکی هستید و به نحو احسن کارهای خود را پیش می برید. بخت و اقبال به شما رو می آورد.

 

تعبیر خواب کارمند بانک

بیننده خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد و دوستی خوب پیدا می کنید. اگر در خواب مشاهده کنید که کارمند بانک شده اید، بیانگر آن است که با افرادی مقتدر همنشین می شوید و یا به این معنا است که بخت و اقبال به شما روی می آورد.

اگر در خواب دیدید که به عنوان مستخدم و یا آبدارچی در بانکی استخدام شدید و مشغول به کاری شدید نشانه‏ ی آن است که عده ‏ای به خود اجازه می‏دهند تا به شما توهین کنند.