خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کالسکه (گاری)

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1357
  • بازدید: 22
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کالسکه (گاری)

تعبیر خواب کالسکه (گاری)

اگر خواب ببینید که سوار کالسکه شده اید، به محل دیگری نقل مکان خواهید کرد همچنین سوار کالسکه بودن، نشانه زیان کردن در کارها و کسادی کار نیز هست.