خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کانگورو

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1358
  • بازدید: 20
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کانگورو

تعبیر خواب کانگورو

اگر ببینید که کانگورو در نزدیکی شما زندگی می کند، در بیداری کسی با شما دشمنی دارد. حمله کانگورو درخواب، نشانه این است که دشمن شما می خواهد آبروی شما را ببرد. کشتن کانگورو به پیروزی و غلبه بر دشمن تعبیر شده و اگر مخفیگاه کانگورو را در خواب می شناختید، در راه صحیح موفقیت در بیداری قدم بر خواهید داشت.