خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کاهو

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1360
  • بازدید: 24
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کاهو

تعبیر خواب کاهو

اگر کسی ببیند که کاهوی گوارایی را می خورد، از غم رهایی می یابد و اگر کاهو تلخ بود، به اندوه دچار می شود. اگر در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین می خورید، نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه، به غم و رنج تعبیر شده است. اگر ببینید مزرعه ای کاهو دارید، ثروتمند می شوید و به دیگران نیز کمک می کنید. درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید.