خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کتک خوردن

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1366
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کتک خوردن

تعبیر خواب کتک خوردن

اگر خواب ببینید که کسی شما را کتک می زند، آن شخص در بیداری دوست شماست و از شما حمایت و دفاع خواهد کرد. اگر ببینید مرده ای شما را کتک می زند، دعای خیر او پشت سر شماست . اگر ببینید خودتان کسی را کتک می زنید و از او عصبانی هستید، در بیداری به آن شخص علاقه دارید و از او حمایت می کنید.