خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کتیرا

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1367
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کتیرا

تعبیر خواب کتیرا

داشتن کتیرا در خواب، به دست آوردن مال و ثروت در بیداری است ولی کسی که از او کسب مال می کنید، به خست معروف است.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کتیرا به خواب، دلیل آن است که به قدر آن مال از بخیلی بستاند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است:
1. کسب مال،
2. نفع اندک،
3. کاری خیر با منفعت.