خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کرگدن

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1384
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کرگدن

تعبیر خواب کرگدن

دیدن کرگدن در خواب، علامت آن است که با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشکلات نهانی بسیاری خواهید داشت.

تعبیر خواب کشتن کرگدن

کشتن کرگدن در خواب، نشانه آن است که شجاعانه بر موانعی که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت، غلبه خواهید کرد.