خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کش

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1388
  • بازدید: 40
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کش

تعبیر خواب کش

خواب كش: شانس شما بيشتر می شود.

يك شيء كشی : يك دوره خوش آغاز مي شود.

يك زيرپوش كشی : يك شادی بزرگ.

دور يك پاكت يا بسته كش می بنديد : مراقب دوستان حسود باشيد.