خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کف دریا

  • بروزرسانی: یکشنبه 03 فروردين 1399
  • شناسه: 1403
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کف دریا

تعبیر خواب کف دریا

اگر کسی در خواب کف دریا را دید، آدمی است که به دریافت حقایق علاقمند است و هر چیزی را علاقه دارد از عمق آن با خبر شود و نیکوست.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب کف دریا ببیند، دلیل منفعت باشد از جانب شخصی بزرگ.