خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کمد (گنجه)

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1417
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کمد (گنجه)

تعبیر خواب کمد (گنجه)

دیدن یا داشتن کمد در خواب، نشان آن است که با شخصی امین و درستکار و قابل اعتمادی رو به رو خواهید شد. او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان طور که گرفته باز می دهد.

اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می کنید.