خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کنجد

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1421
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کنجد

تعبیر خواب کنجد

داشتن کنجد در خواب و دیدن آن نیکو است و به هر میزان بیننده خواب کنجد داشته باشد، سودمند خواهد شد.