خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کهربا

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1432
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کهربا

تعبیر خواب کهربا

کهربا:صمغ سفتی که از درخت می گیرند و در اثر مالش خاصیت الکتریسیته پیدا می کند.

داشتن کهربا به هر میزان در خواب، کسب مال با رنج و مشقت است.