خانه گنجینه تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کور

  • بروزرسانی: دوشنبه 04 فروردين 1399
  • شناسه: 1429
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب کور

تعبیر خواب کور

اگر کسی خواب ببیند که کور شده است، گمراه خواهد شد و اگر یک چشم را نابینا دید، نصف دین و اگر هر دو را کور دید، مرتکب گناهی بزرگ خواهد شد که باید به درگاه خداوند توبه کند.