خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گرداب

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1442
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گرداب

تعبیر خواب گرداب

دیدن گرداب در خواب، نشانه روبرو شدن با خطری بزرگ است.