خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گردو

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1445
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

هر کس در خواب دید گردو در فصل از درخت چیده، مال فراوانی به دست می آورد اما با زحمت و مرارت. هر چه گردوی بیشتری داشته باشد، مال بیشتری خواهد داشت. تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست متفاوت است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود.

دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیزتر و پاک کرده تر باشد، پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.