خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گرز (چماق)

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1446
  • بازدید: 23
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گرز (چماق)

تعبیر خواب گرز (چماق)

اگر کسی در خواب دید با گرز به کسی زد، سخن ناروا به کسی می گوید. گم شدن گرز تعبیرش بر عکس است.