خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل زنبق

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1457
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل زنبق

تعبیر خواب گل زنبق

معبران دیدن گل زنبق و همه گل های پیاز دار را در خواب به غم و اندوه تعبیر کرده اند. خصوصا اگر زنبق زرد باشد. گرفتن آن از کسی یا دادن آن به کسی همین تعبیر را دارد. کاشتن گل زنبق به فتنه انگیزی تعبیر شده است و اگر کسی در خانه شما زنبق بکارد، در کارتان فتنه می کند.

نوع دیگر دسته بندی گل ها از نظر معبران، فصل به گل نشستن آن هاست و گل هایی که در پائیز گل می دهند گل های خوبی شناخته نشده اند.