خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل شقایق

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1459
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل شقایق

تعبیر خواب گل شقایق

دیدن گل شقایق در خواب خبر از گریه و ناراحتی و پشیمانی می دهد و همینطور نشانه بی گناهی است.

بعضی از معبران می گویند: داشتن شقایق به معنی پیدا شدن موفعیتی است که برای بیننده ناراحت کننده است و گریه او را در می آورد و کاشتن آن در خانه، به کوتاهی عمر تعبیر می شود.