خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل لاله

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1465
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل لاله

تعبیر خواب گل لاله

اگر کسی گل لاله را در فصل ببیند، صاحب فرزندی نیکو خصال خواهد شد و در غیر فصل، دیدن این گل اندوه است. جدا کردن لاله از شاخه، جدایی از همسر و یا دوری از فرزندان است. اگر زنی یا مردی دید لاله برید و به همسرش داد، احتمالا طلاق می گیرد.