خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل نسرین

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1467
  • بازدید: 80
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل نسرین

تعبیر خواب گل نسرین

دیدن گل نسرین در خواب ، شادی در بیداری است و گرفتن و دادن آن از کسی به کسی، نشانه الفت و دوستی و مهربانی است.