خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گل کوکب

  • بروزرسانی: سه شنبه 05 فروردين 1399
  • شناسه: 1461
  • بازدید: 25
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گل کوکب

تعبیر خواب گل کوکب

کوکب گل غم و ناکامی است. اگر خواب ببینید که در باغچه خانه خود کوکب دارید، غمگین می شوید. همین تعبیر است اگر گل کوکب به کسی بدهید یا از او بگیرید.