خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گنجشک

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1481
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

اگر کسی خواب ببیند که گنجشک هایی را شکار کرده و آنها را در فقس می اندازد، برای آدمهای بی گناهی پاپوش می دوزد و آنها را اسیر می کند. اگر ببیند که برای بچه گنجشک ها دانه می ریزد، به شغل معلمی روی می آورد و به بچه ها درس می دهد.

اگر ببیند که گنجشک هایی را که بیمار هستند اسیر می کند، باعث بهبودی بیمارانی می شود و به آنها کمک مالی می کند که هزینه درمان را بدهند. اگر کسی ببیند که گنجشک قرمز شکار می کرد، با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد. شکار گنجشک با گذاشتن دام برای آنها، به کار بردن حیله و ریا برای دیگران است. یافتن لانه گنجشک که بچه های زیادی در آن هستند، و سیر کردن شکم آنها، رسیدن خیر و برکت در بیداری و کمک رسانی به افراد نیازمند و بی بضاعت است.