خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1483
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی

تعبیر خواب گوجه فرنگی و گوجه درختی

آنلی بیتون: دیدن گوجه فرنگی‌های درشت در خواب، نشانه آن است که محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد. اگر دختری در خواب گوجه فرنگی‌های رسیده ببیند، نشانه آن است که هنگام ازدواج، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت.

گوجه دو نوع است:
1. گوجه فرنگی،
2. گوجه درختی.

هر دو نوع آن به خاطر طعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند، تعبیر خوبی ندارند و از غم و اندوه خبر می دهند. خوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین باشد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد، نشان بیماری است و غم. گوجه فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد، غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب.

معبرین غربی گویند: دیدن رویاهایی شامل گوجه بیانگر احساس آسایش و راحتی با امکاناتی است که در اختیار دارید. شادی‌های ساده، معمولی و پرهیز از هیجان و ریسک در تفریحات از نشانه‌های دیدن خواب گوجه فرنگی هستند. دیدن گوجه فرنگی می‌تواند ناشی از خوشحالی‌های درون خانواده و یا اتفاقات و سرگرمی‌هایی باشد که در طول روز رخ می‌دهد. به طور کلی احساس تجربه خوبی که از عادی بودن به فرد دست می‌دهد می‌تواند باعث دیده شدن گوجه فرنگی در رؤیا شود.

 

تعبیر خواب خوردن گوجه فرنگی

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن گوجه فرنگی در خواب، نشانه آن است که به سلامتی کامل دست خواهید یافت.

مطیعی تهرانی: خوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری است و غم. گوجه فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب.