خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوساله

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1487
  • بازدید: 32
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوساله

تعبیر خواب گوساله

اگر کسی در خواب دید که گوساله در خانه اش رفت و آمد می کند، اگر گوساله ماده باشد، صاحب دختر خواهد شد و اگر نر باشد صاحب پسر خواهد شد. تسلط و سوار شدن بر گوساله دلالت بر برتری بر دشمن و یا پیوند با شخص بزرگی است که از خانواده وی، همسر اختیار می کند. اگر دختری این خواب را ببیند، از خانواده ای اصیل و بزرگ، پسری به خواستگاری اش می آید.

گوساله سفید به فرزندی زیبا رو و گوساله سیاه به داشتن فرزندی پاکدامن تعبیر می شود. دیدن گوساله چاق، نشانه سلامت و تندرستی فرزند است. گوساله ضعیف و لاغر، معنی عکس آن را دارد. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می شود. اگر بیننده خواب ببیند که گوساله اش مرده، امیدش را از دست می دهد و یکی از درهای خوشبختی به رویش بسته می شود.