خانه گنجینه تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوگرد

  • بروزرسانی: چهارشنبه 06 فروردين 1399
  • شناسه: 1492
  • بازدید: 44
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب گوگرد

تعبیر خواب گوگرد

اگر کسی در خواب دید از معدن گوگرد استخراج می کند به او غم می رسد که باعث آن خودش خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گوگرد در خواب، دلیل غم و اندوه است.