خانه گنجینه تعبیر خواب ی

تعبیر خواب یافتن

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1680
  • بازدید: 30
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب یافتن

تعبیر خواب یافتن

اگر کسی در خواب چیز گرانبهایی یافت، از مکانی که گمان نمی برد، استفاده قابل ملاحظه ای به او می رسد و سود حاصله به قیمت جنس یافته شده بستگی دارد.

محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است.