خانه گنجینه تعبیر خواب ی

تعبیر خواب یشم

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1683
  • بازدید: 37
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب یشم

تعبیر خواب یشم

یشم سنگی زیبا و قیمتی است و داشتن آن اگر در نگین انگشتری مردی باشد، با زنی پاک و زیبا ازدواج می کند و بر هر عدد که داشته باشد، به مالش اضافه خواهد شد و به هر حال نیکوست.

اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد، از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید. اگر انگشتری که از یشم دارید تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت.