خانه گنجینه تعبیر خواب ی

تعبیر خواب یوزپلنگ

  • بروزرسانی: چهارشنبه 13 فروردين 1399
  • شناسه: 1684
  • بازدید: 46
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب یوزپلنگ

تعبیر خواب یوزپلنگ

اگر کسی درخواب دید که یوزپلنگ با او در جدال است، با دشمنی پست در جدال خواهد شد. اگر یوز با او کاری نداشت و آزاری به وی نرساند، دلیل بر این است که دشمن وی از خصومت منصرف شده و غلبه بر یوز پلنگ، غلبه بر دشمن و شکست از او، شکست از دشمن تعبیر می شود.