خانه مجله حمرا مجله سرگرمی

جواب و حل همه مراحل بازی بهلول

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1651
  • بازدید: 5048
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

جواب و حل همه مراحل بازی بهلول

جواب و حل همه مراحل بازی بهلول

بهلول یک بازی متفاوت و زیبا در سبک کلمات و دانستی ها می باشد که بصورت کاملا رایگان قابل دریافت می باشد و بر روی تمام گوشی های موبایل نصب و تست شده است هدف بازی پیدا کردن کلمات مورد نظر از بین حروف  بهم ریخته شده است که باعث ارتقای سطح معلومات ، دانش کلمات و هوش فرد می شود.این بازی با گرافیک سنتی و از محیط های اصیل ایرانی و همینطور موسیقی اصیل سنتی استفاده شده است، در ادامه مطلب جواب و حل همه مراحل بازی را خدمت شما تقدیم می کنیم.

نرم افزار را از فایل های ضمیمه موجود در پایین همین صفحه دریافت کنید.

فصل اول

مرحله 1: رگ، برگ

مرحله 2: کش، شک، کت، تک، کشت

مرحله 3: دام، آدم، دم، دما

مرحله 4: فرش، شرف، فر

مرحله 5: سرد، درس، سد، سر، دسر

مرحله 6: بد، آب، ابد، ادب

مرحله 7: ری، شر، ریش، شیر

مرحله 8: مخ، خم، میخ، یخ

مرحله 9: پر، پری، پیر

مرحله 10: سیخ، خیس، سی

مرحله 11: کفش، شک، کشف، فک

مرحله 12: تر، ترش، شتر، رشت

مرحله 13: شعر، شاعر، شرع، شعار

مرحله 14: سوت، سوپ، توپ، پتو، پوست

مرحله 15: خال، خیال، خالی، یال

مرحله 16: هوا، کوه، آهک، کاهو، کاه

مرحله 17: آهن، هند، دانه، دهان

مرحله 18: کلر، کور، کولر

مرحله 19: شال، بال، بالش، بلا

مرحله 20: خیس، خیر، خرس

مرحله 21: درک، کدر، رود، دکور

مرحله 22: نامه، نام، نما، ماه

مرحله 23: کپل، لاک، پلک، پلاک، اپل

مرحله 24: ناز، زمان، نماز

مرحله 25: رمز، رزق، مرز، قرمز، رزم

مرحله 26: حفظ، حفاظ، حافظ

مرحله 27: نیش، میش، مین، یمن، نیم، منشی

مرحله 28: ملی، فیل، میل، لیف، فیلم

مرحله 29: شکم، تشک، کشت، تمشک، مشک

مرحله 30: نقره، قرن، هنر، نهر، قهر

مرحله 31: شتر، رشت، ترش، تار، تراش

مرحله 32: کیش، شیک، کشتی، کیت، تیک

مرحله 33: فارس، راس، سفر، ارس

مرحله 34: یار، رای، دیر، آرد، ریا، دریا

مرحله 35: ملکه، کلمه، کلم، مکه، لکه، کله

مرحله 36: اسم، سما، تاس، مات، مست، تماس

مرحله 37: بار، ابر، بخار، خبر، خار

مرحله 38: گناه، آهنگ، نگاه، هنگ

مرحله 39: چاق، قوا، چاقو، قوج

مرحله 40: کام، نام، کمان، نمک، کما

مرحله 41: گود، گرد، گرو، درو، گردو، گور

مرحله 42: تصویر، صورت، تور، صوت

مرحله 43: دست، دستکش، کشت، شکست

مرحله 44: نیل، لیگ، گالن، گیلان، ایل

مرحله 45: ران، ترک، کار، کارتن، تانک، کارت

مرحله 46: نما، متن، مات، وانت، مانتو، اتو، اتم، وام، تومان

مرحله 47: سیل، کلم، ملک، لمس، کلسیم

مرحله 48: تره، تنه، تار، هرات، تهران، رهن

مرحله 49: سیم، یاس، سیمان، نسیم، سینما

مرحله 50: اره، پره، پارچ، پارچه، چاپ، چاه

مرحله 51: نور، سور، کنسرو، سرو، نوک

مرحله 52: ماش، نیش، شام، ماشین، نمایش، شنا، منشی

مرحله 53: ریه، ساری، رای، سیاره، سایه، آیه

مرحله 54: کیس، ساک، کیت، ساکت، اسکیت

مرحله 55: تور، ترم، روم، تورم، موتور، مترو، متر، تمر

مرحله 56: تیر، ریل، فیل، فیلتر، لیتر

مرحله 57: بیل، لبه، قلب، لقب، قبله، قبیله، قله

مرحله 58: ستم، مست، ماست، تمساح، اتم، امت، سما، تاس

مرحله 59: دنا، سند، سود، وان، ناو، سودان

مرحله 60: کره، دره، شهر، شهرک، شکر، رده، درشکه

مرحله 61: مار، سور، سرو، سرما، آرم، سما، سماور

مرحله 62: ناو، چوپان، پوج، چاپ

مرحله 63: عروسک، عروس، عکس، سکو، کور

مرحله 64: نان، فنجان، جان، نجف، ناف

مرحله 65: ماش، شام، ماه، همایش، ماهی

مرحله 66: فارس، سفر، تار، افسر، افت، سفارت

مرحله 67: زیپ، پیاز، پیتزا، تیز، تیپ

مرحله 68: نرگس، گرسنه، گره، هنر، سنگ، نهر، رنگ، رهن

مرحله 69: بار، کار، یار، رای، باریک

مرحله 70: نمک، کما، کمر، نرم، رام، آرم، کرمان

مرحله 71: شوک، کشف، کوه، شکوفه،

 

پاسخ همه مراحل به مرور اضافه می شود، در صورتی که کاربران جواب مراحل بعدی رو به دست آورده اند از قسمت نظرات ارسال کنند...

آخرین بروزرسانی: 5 خرداد 99