خانه پرسش و پاسخ احکام

حکم روزه معتاد

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1966
  • بازدید: 27
  • منبع: استفتاءات آیت الله مکارم
  • چاپ:

حکم روزه معتاد

حکم روزه معتاد

سوال: فردى معتاد به ترياك است و نمى تواند ترك نمايد، به همين علّت، نه به صورت ادا و نه به صورت قضا، توان روزه گرفتن را ندارد، آيا اين فرد حكم مريض را دارد؟ يا اين كه بايد كفّاره بدهد؟

پاسخ:

بايد احتياطاً روزه بگيرد هر چند از آن دود به مقدار ضرورت استفاده كند و بعد هم براى هر روز يك فقير را هم سير نمايد.