خانه پرسش و پاسخ احکام

در چه صورت خروج منی روزه را باطل می کند؟

  • بروزرسانی: یکشنبه 24 فروردين 1399
  • شناسه: 1823
  • بازدید: 34
  • مرجع تقلید: همه مراجع
  • چاپ:

در چه صورت خروج منی روزه را باطل می کند؟

در چه صورت خروج منی روزه را باطل می کند؟

سوال: شخصی در ماه رمضان روزه دار بوده و در بعد ظهر می خوابد و بعد بیدار می شود، اما در حالت صد درصد هوشیاری به سر نمی برد، احساس می کند که نزدیک است که جنب شود، با خود می گوید که سعی کند به عاملی که باعث جنب می شود فکر کند و بعد بخوابد تا در صورت بیرون آمدن منی اشکالی به روزه او وارد نشود، اما پس از چند ثانیه که در تخیل بوده و خواب هم نبوده منی از او خارج می شود،در حالی که وی سابقه هیچ گونی شهوت رانی را هم نداشته و هرگز به سمت استمنا نرفته، حکم روزه وی چگونه است؟ آیا وی مرتکب حرامی شده است؟

پاسخ:

مبطلات روزه عبارت اند از: 1. خوردن و آشامیدن، 2. جماع، 3. استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، 4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر (ع)، 5. رساندن غبار غلیظ به حلق، 6. فرو بردن تمام سر در آب، 7. باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، 8. اماله کردن با چیزهاى روان، 9. قى کردن.[1] همه اینها و از جمله استمنا و جنابت در صورتی روزه را باطل می کند که از روی عمد و با اختیار صورت گیرد، اما اگر انسان خوابی ببیند و در اثر آن قوه جنسی او تحریک شود، ولی بعد از بیداری بی اختیار منی از او خارج شود، این جنابت اختیاری نبوده و موجب بطلان روزه او نخواهد شد،[2] و مرتکب عمل حرامی نشده است، ولی اگر[3] کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود[4]،[5] همچنین اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منى از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیرى کند.[6]

 

پی نوشت ها:
[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 891 ، م 1572.
[2]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 897 ، م 1589.
[3] (بهجت): ولی اگر عمداً.
[4] ( بهجت): در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار منی بی اختیار خارج خواهد شد.
[5]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 897 ، م 1589.
[6] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 897 ، م 1591.