• بروزرسانی: شنبه 16 فروردين 1399
  • شناسه: 1744
  • بازدید: 14
  • شاعر: افشین بابک اردبیلی
  • چاپ:

ز همه گلرخان سری

ز همه گلرخان سری

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف

ز همه گلرخان سری
بر عاشقان یار و یاوری
نگار مه روی فاطمه
گل باغ پیمبری ۲

 

دل زهرا دلبر زهرا
در زهرا گوهر زهرا
آیه ای از کوثر زهرا
مرحبا یابن فاطمه ۲

 

قامتون گول یوزون گوزل
لبون شکردی سوزون گوزل
قیامت ایلوبدی خالقون
هر گوزلدن گوزون گوزل ۲

 

لاله گلزار امامت
گوزلرون دریای کرامت
معدن احسان و سخاوت
مرحبا یابن فاطمه ۲

 

سنه بیزدن سلام اولا
جلال و جاهون مدام اولا
او قدر خوش چهره سن گرک
سنه یوسف غلام اولا 2

 

مه جمالون گلشنه بنزر
لب لعلون سوسنه بنزر
آچیلاندا گول سنه بنزر
مرحبا یابن فاطمه ۲