• بروزرسانی: سه شنبه 27 اسفند 1398
  • شناسه: 1220
  • بازدید: 85
  • منبع: اصول کافی
  • چاپ:

كمك مشروط

كمك مشروط

مرد فقير و مومنى به محضر امام كاظم عليه السلام رسيد و از او خواست تا گرفتاريش را برطرف سازد.

امام عليه السلام در چهره او خنديد و فرمود: سوالى از تو مى كنم اگر جواب آن را دادى دو برابر آنچه را طلب كردى به تو خواهم داد اما اگر جواب سوال مرا ندادى همان اندازه كه در خواست كردى را به تو مى دهم و البته او صد در هم در خواست كرده بود كه با آن كار كند تا زندگى خود را اداره نمايد.

مرد فقير عرض كرد: بپرس.

امام عليه السلام سوال كرد: اگر آرزوى چيزى در دنيا به تو واگذار شود چه چيزى را آرزو مى كنى؟

او در پاسخ عرض كرد: آرزو مى كنم كه تقيه در دينم نصيبم گردد و بتوانم حقوق برادران دينى ام را كه بر عهده دارم انجام دهم.

امام عليه السلام فرمود: چرا ولايت ما اهلبيت را در خواست نمى كنى؟

او گفت : اين را كه دارم ، آن را كه ندارم خواستم . و من خدا را بر آنچه دارم شكر مى گويم و از آنچه ندارم در خواست مى نمايم.

امام عليه السلام فرمود: احسنت ، دو هزار در هم به او بدهيد.

 

منبع:
اصول كافى، باب الطاعة والتقوى.