خانه گنجینه داستان چهارده معصوم

مادر (احترام به مادر بعد به پدر)

  • بروزرسانی: چهارشنبه 14 خرداد 1399
  • شناسه: 1987
  • بازدید: 32
  • چاپ:

مادر (احترام به مادر بعد به پدر)

مادر (احترام به مادر بعد به پدر)

مردي به محضر رسول اكرم صلي الله عليه و آله مشرف مي گردد و عرض كرد: يا رسول الله به چه كسي نيكي كنم؟

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: به مادرت.

دوباره سوال كرد سپس به چه كسي نيكي كنم؟

حضرت فرمود: به مادرت.

بار ديگر سوال كرد سپس به چه كسي نيكي كنم؟

حضرت فرمود: به مادرت.

بار چهارم سوال كرد آنگاه به چه كسي نيكي كنم؟

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: به پدرت