خانه گنجینه اشعار امام زمان (عج)

منتظران را مژده -فتح و ظفر آمد

  • بروزرسانی: یکشنبه 17 فروردين 1399
  • شناسه: 1767
  • بازدید: 14
  • شاعر: داوود بیدق داری
  • چاپ:

منتظران را مژده -فتح و ظفر آمد

منتظران را مژده -فتح و ظفر آمد

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف

منتظران را مژده -فتح و ظفر آمد۲
گلشن دین حق را- نوگل تر آمد۲

 

راحت جان آمد- روح روان آمد۲

 

عالم شده نورانی از این نور سحرگاه
چونکه شرف آل عبا آمده از راه
غمها به سر آمد
محبوب خدا را
زیبا پسر آمد

 

راحت جان آمد - روحِ روان آمد ۲

 

آیت یزدانی بر- اهل جهان آمد۲
قائم عشق و دین و- عدل و امان آمد۲

 

راحت جان آمد - روحِ روان آمد

 

عالم شده نورانی از این نور سحرگاه
چونکه شرف آل عبا آمده از راه
غمها به سر آمد
محبوب خدا را
زیبا پسر آمد

 

راحت جان آمد - روحِ روان آمد ۲

 

یوسف زهرا آمد- فخر ملک آمد۲
ظلمت شبها رفت- نور فلک آمد۲

 

راحت جان آمد- روحِ روان آمد۲

 

عالم شده نورانی از این نور سحرگاه
چونکه شرف آل عبا آمده از راه
غمها به سر آمد
محبوب خدا را
زیبا پسر آمد

 

راحت جان آمد - روحِ روان آمد ۲

 

گر چه گنهکارم من- ایلمیشم عصیان۲
نوکریوم اما ای- تاج سر خوبان۲

 

منتظرم مولا منتظرم مولا ۲

 

چوخ صبحه کیمی آدیوه قربان دئمیشم من
بیلمَم نه گناه اوسته منه باخمیوسان سن
سن سیز نه گئجه م وار
نه گوندوزی بیلَّم
ای آیت دادار

 

منتظرم مولا منتظرم مولا ۲

 

مژده وئرون ای یاران- جان جهان گلدی۲
شاه شهید عشقین- قانین آلان گلدی۲

 

راحت جان گلدی- روحِ روان گلدی۲

 


چوخ صبحه کیمی آدیوه قربان دئمیشم من
بیلمَم نه گناه اوسته منه باخمیوسان سن
سن سیز نه گئجه م وار
نه گوندوزی بیلَّم
ای آیت دادار

 

منتظرم مولا منتظرم مولا ۲